LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar

Theo phong cách của Lễ Hội Người Chết (Día de los Muertos) nổi tiếng, 7 trang phục La Ilusión dành cho cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar sẽ sớm ra mắt trong bản LMHT 13.19.

Trang phục La Ilusión Renata Glasc

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar

Trang phục La Ilusión Renata Glasc Hàng Hiệu

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar 2

Trang phục La Ilusión Ziggs

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar 3

Trang phục La Ilusión Qiyana

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar 4

Trang phục La Ilusión Draven

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar 5

Trang phục La Ilusión Nidalee

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar 6

Trang phục La Ilusión Gnar

LMHT: Riot Games hé lộ 7 Trang phục với chủ đề La Ilusión độc đáo cho Renata Glasc, Ziggs, Qiyana, Draven, Nidalee và Gnar 7

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang