Dota Auto Chess Tổng hợp 19 Line up thường được sử dụng để leo top 1

Dưới đây là bài tổng hợp 19 Line Up thường được sử dủng trong Dota Auto Chess mà bạn cần năm bắt ngay để giành top 1

Xem Thêm:

Dota Auto Chess Tổng hợp 19 Line up thường được sử dụng để leo top 1

1/ Naga Warrior:

Sladar 2, Slark 3, Medusa 4, TideHunter 5, Axe 1, Lycan 3, Kunkka 4, Tuskar 1, Doom 4 
Line up gồm 2 Beast, 2 Human, 4 Naga, 6 Warror ( Armor, Magic Resist cực cao và damage thấp)

2/ Undead Knight:

Batrider 1, Chaos Knight 2, Luna 2, Omniknight 3, Abaddon 3, Dragon Knight 4, Drow Ranger 1, Necrophos 4, Lich 5
Line up gồm 2 Human, 4 Undead, 6 Knight ( cực trâu, damage cao )

3/Goblin Assassin:

Bounty Hunter 1, Clockwerk 1, Tinker 1, Timbersaw 2, Alchemist 4, Techies 5, Phantom Assassin 3, Templar Assassin 4, Crystal Maiden 2
Lineup gồm 6 Goblin, 2 Elf, 4 Smith, 3 Assassin ( Armor cực cao, Regen và damage cao)

4/ Goblin Dragon:

Bounty Hunter 1, Clockwerk 1, Tinker 1, Timbersaw 2, Alchemist 4, Techies 5, Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4
Lineup: 6 Goblin, 3 Dragon, 4 Smith ( Armor , HP Regen cực cao và Damage cao)

5/ Undead Hunter:

Drow Ranger 1, Wind Ranger 3, Sniper 3, Medusa 4, Beast Master 2, TideHunter 5, Abaddon 3, Necrophos 4, Lich 5
Lineup: 4 Undead, 2 Naga, 6 Hunter ( Damage cực cao)

6/ Naga Assassin:

Bounty Hunter 1, Queen of Pain 2, Phantom Assassin 3, Sand King 3, Templar Assassin 4, Slark 3, Sladar 2, Medusa 4, Tide Hunter 5
Lineup: 4 Naga, 2 Goblin, 6 Assassin ( Damage cực cao, Magic Resist cực cao)

7/ Beast Assassin:

Enchantress 1, Tuskar 1, Lycan 3, Sandking 3, Bounty Hunter 1, Queen of Pain 2, Phantom Assassin 3, Viper 3, Templar Assassin 4
Lineup: 4 Beast, 2 Elf, 6 Assassin ( Damage cực cao, hình thành cực nhanh)

8/ Elf Assassin:

Anti Mage 1, Treant Protector 2, Phantom Assassin 3, Templar Assassin 4, Sandking 3, Bounty Hunter 1, Queen of Pain 2, Slark 3, Medusa 4
Lineup: 4 Elf, 2 Naga, 6 Assassin ( Damage cực cao, Evasion cao, thành hình cực nhanh)

9/ Dragon Mage:

Viper 3, Dragon Knight 4, Puck 2, Orge Mage 1, Crystal Maiden 2, Lina 3, Kotl 4, Lich 5, TideHunter 5
Lineup: 4 Human, 3 Dragon, 6 Mage ( Damage cực cao)

10/ Beast Warrior:

Enchantress 1, Sandking 3, Tuskar 1, Lycan 3, Axe 1, Juggernaut 2, Kunkka 4, Sladar 2, Crystal Maiden 2
Lineup: 4 Beast, 2 Orc, 6 Warrior ( Armor cực cao, Damage trung bình, thành hình cực nhanh)

11/ Troll Knight:

Shadow Shaman 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4, Batrider 1, Chaos Knight 2, Luna 2, Omniknight 3, Abaddon 3, Dragon Knight 4
Lineup: 4 Troll, 2 Human, 6 Knight ( Cực Trâu, Damage trung, thành hình nhanh)

12/ Dragon Knight:

Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4, Batrider 1, Chaos Knight 2, Luna 2, Omniknight 3, Abaddon 3, Crystal Maiden 2
Lineup: 3 Dragon 3 Human 2 Elf, 6 Knight (Cực trâu, Damage trung, thành hình nhanh)

13/ Troll Warrior:

Shadow Shaman 1, Batrider 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4, Tuskar 1, Juggernaut 2, Sladar 2, Lycan 3, Kunkka 4
Lineup: 4 Troll, 2 Beast, 2 Human, 6 Warrior ( Armor cực cao, Damage cao, thành hình cực nhanh)

14/ Full Mana Dragon:

Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4, Shadow Shaman 1, Batrider 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4, Lịch 5, Sandking 3
Lineup: 3 Dragon 4 Troll, 2 Knight ( Damage cực cao, Disable mạnh)

15/ Double Druid Troll Beast:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Tuskar 1, Sandking 3, Lycan 3, Shadow Shaman 1, Batrider 1, Witch Doctor 2, Troll Warlord 4
Lineup: 4 Troll, 4 Beast, 2 Druid, 3 Warrior (2 Druid lên sao nhanh, Damage cao, Armor cao)

16/ Double Druid Beast:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Sandking 3, Tuskar 1, Lycan 3, Axe 1, Sladar 2, Kunkka 4, Troll Warlord 4
Lineup 4 Beast, 2 Druid, 6 Warrior ( 2 Druid lên sao nhanh, damage trung, armor cực cao)

17/ Double Druid Elf Dragon:

Enchantress 1, Treant Protector 2, Anti Mage 1, Phatom Assassin 3, Templar Assassin 4, Luna 2, Puck 2, Viper 3, Dragon Knight 4
Lineup: 6 Elf, 3 Dragon, 2 Druid 3 Assassin 2 Knight (2 Druid lên sao nhanh, Damage cực cao, Evasion cực cao)

18/ Double Druid Asassin:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Sandking 3, Phantom Assassin 3, Templar Assassin 4, Viper 3, Queen of Pain 2, Slark 3, Medusa 4
Lineup: 2 Beast, 2 Elf, 2 Naga, 2 Druid, 6 Assassin(2 Druid lên sao nhanh, Damage cực cao, Magic Resist cao)

19/ Double Druid Hunter:

Treant Protector 2, Enchantress 1, Drow Ranger 1, Beast Master 2, Wind Ranger 3, Sniper 3, Medusa 4, Tide Hunter 5, Abaddon 3
Lineup: 2 Undead, 2 Naga, 2 Elf, 2 Druid, 6 Hunter (2 Druid lên sao nhanh, Damage cực cao, Magic Resist cao)

Nguồn dịch: Dota 2 Quotes

 

Xem Thêm:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang